נכונות מידע
SimpleSim עושה כל שביכולתה לעדכן את האתר בכל רגע נתון, אבל היות וחלק מהמידע מתקבל מספקים ומאתרי חברות אשר יכולים להשתנות בכל רגע ללא הודעה מוקדמת, אין אנו יכולים לערוב לאמינות ודיוק המידע כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, נא להודיע לנו על כך כדי שנוכל לתקנו.

תחום אחריות
מאחר ו-SimpleSim מבוססת על חברה חיצונית -LyacMobile, וחלק משרותיה תלויים בחברה זו, אין החברה אחראית לתוכנו מהימנותו ושלמותו של המידע ו/או השירות הניתנים באמצעות השימוש באתר. SimpleSim שומרת את הזכות להגביל ו/או לשנות ו/או להפסיק פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר  כולם או מקצתם של הלקוחות בלי הודעה מראש ומבלי להיות אחראית לנזקים כלשהם כתוצאה מזה.
המשתמש פוטר בזה את SimpleSim מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר יגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע המוצג באתר.
האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים, SimpleSim אינה מתחייבת לכך שהאתר והשירותים יהיו פעילים באופן רציף או חופשי מכל תקלה, בכל זאת SimpleSim תעשה את כל המאמצים לפתור תקלות במהירות האפשרית ובמקצועיות.
SimpleSim שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. 
מאחר ולא כל המכשירים הסלולריים תומכים בכרטיסי הסים של החברה, על הלקוח לבדוק את מכשירו לפני ההזמנה ואין החברה אחראית על כל חוסר התאמה.
ישנם אזורים בארה"ב אשר הקליטה הסלולרית בהם אינה תקינה (כולל באזורים שנבדקו במפת הקליטה של T-mobile ונמצאו תקינים) ואשר על כן SimpleSim אינה נושאת באחריות על כל שיבושי קליטה ברחבי ארה"ב.
בכל בעיה או תלונה בעניין יש לפנות לחברת LycaMobile  בטל': 1-866-277-3221 או בכתובת: https://www.lycamobile.us/en/help/contact-us/

מדיניות ביטולים והחזרות
כל הרוכש מוצר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים).

תנאי החזרה וזיכוי לרכישות און-ליין
ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר כל עוד המוצר שלם ולא נעשה בו שימוש ראשוני. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. אנחנו מתחייבים לביצוע הזיכוי – 7 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה וזאת בתנאי שכל הגורמים מסכימים ובתנאי שפעולה זאת מתאפשרת מול חברות האשראי.
הלקוח יזדכה פחות 5% מגובה העסקה כמותר בחוק.

תוצאות הביטול עקב פגם
במקרה של ביטול עקב פגם תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה דמי ביטול כלשהם; אם המשתמש קיבל את המוצר, יש להעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר הנכס, באופן אישי או באמצעות משלוח, על חשבון המשתמש.

במקרה של ביטול שלא עקב פגם, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר חזרה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 15% ממחיר המוצר כדמי תפעול. אם המשתמש קיבל את המוצר, יש להעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר הנכס, באופן אישי או באמצעות משלוח, על חשבון המשתמש. הלקוחות יחויבו בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות/חברה לחברת השילוח.

יובהר ויודגש
ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לבעל חברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, מבלי שנעשה בו שימוש בין אם שימוש ע"י הלקוח ובין אם ע"י החברה כמו הפעלת כרטיס סים. [האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14 ג (ד) לחוק הגנת הצרכן].
במידה של תקלה באחד מהשירותים חברת SimpleSim תפצה את הלקוח אך ורק עבור ימי השירות שלא היו פעילים במידה וזה באשמתה ולא תישא בשום נזק של שיחות או נזקים אחרים שהלקוח ינסה לתבוע כפיצויים היקפיים.

אספקת המוצרים ללקוח 
לאחר אישור העסקה וגביית התשלום במלואו יסופק המוצר לכתובת שצוינה בהזמנה, בהתאם לזמן האספקה הרשום באתר לגבי אותו מוצר שהוזמן, (אלא אם כן צוין במפורש אחרת). המשלוח בכפוף לתקנון רשות הדואר ולהגבלות ויעדי המסירה של חברת דואר ישראל.
SimpleSim לא תהיה אחראית לעיכוב או איחור במסירת המוצר כתוצאה משיבושים הנגרמים ע"י כוח עליון  או גורמים שאינם בשליטתה לרבות שביתות והשבתות.

חיובים על שירותים ומוצרים הנמכרים באתר
החיובים הנעשים באתר יבוצעו במטבע שקלי או דולרי. ערך המטבעות יקבעו ע"י חברת SimpleSim.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.