$ 19 ל-30 יום
 • שיחות והודעות sms ללא הגבלה בארה"ב
 • שיחות והודעות sms ללא הגבלה לישראל לנייח ונייד ול-60 מדינות נוספות
 • 100MB גלישה במהירות של LTE 4G
$ 29 ל-30 יום
 • שיחות והודעות sms ללא הגבלה בארה"ב
 • שיחות והודעות sms ללא הגבלה לישראל לנייח ונייד ול-60 מדינות נוספות
 • 4GB גלישה במהירות של LTE 4G ובסיום החבילה המהירות תואט
$ 35 ל-30 יום
 • שיחות והודעות sms ללא הגבלה בארה"ב
 • שיחות והודעות sms ללא הגבלה לישראל לנייח ונייד ול-60 מדינות נוספות
 • 6GB גלישה במהירות של LTE 4G ובסיום החבילה המהירות תואט
$ 50 ל-30 יום
 • שיחות והודעות sms ללא הגבלה בארה"ב
 • שיחות והודעות sms ללא הגבלה לישראל לנייח ונייד ול-60 מדינות נוספות
 • גלישה ללא הגבלה במהירות של 4G LTE (לאחר 32 GB המהירות תואט)

כל החבילות בכיסוי סלולארי  של רשת T-mobile במרבית מדינות ארה"ב. לבדיקת כיסוי לחץ כאן.

רוצה להישאר זמין במספר הקבוע שלך?

SimpleSim מאפשרת שירות "עקוב אחרי" בתוספת $8 לחודש

לפניך תהליך הזמנה ב-3 שלבים פשוטים ומהירים

הזמנת חבילת תקשורת

פרטי לקוח

סיכום הזמנה

הזמנת חבילת תקשורת

פרטי לקוח

סיכום הזמנה

באפשרותך להזמין דרכנו כרטיס סים בעלות של $15 בלבד

אם כבר יש ברשותך כרטיס סים של חברת SimpleSim עליך להזין את מספרו

בחר כרטיס סים:
סים חדש
סים קיים
סים רגיל
מיקרו סים
נאנו סים

הזן מספר סים חוקי

$19
$29
$35
$50
כן
לא

בבקשה הזן תאריך יציאה

בבקשה הזן תאריך חזרה

בבקשה הזן יעד